U bent de 20984 bezoeker
info@avoweb.nl - 020 260 1300
[:nl]

Algemene Autorijles

Intake 60 minutes40,-
Mock exam (TTT)180,-
Practical exam B270,-
Fear of Failure exam345,-
Further investigation of driving skills (exam BNOR)330,-
Theory Exam50,-
Individual Theory Exam (CBR)110.-
Refresher Course (7.5 hours)375.-
Single lessons per 10 hours500.-
Rijstest CBR175,-

Tarieven Autorijles Pakketten

Inclusief examen

Driving lessons package 10 hours770,-
Driving lessons package 15 hours1.020,-
Driving lessons package 20 hours1.270,-
Driving lessons package 25 hours1.520,-
Driving lessons package 30 hours1.770,-
Driving lessons package 35 hours2.020,-
Driving lessons package 40 hours2.270,-
Driving lessons package 45 hours2.570,-

Spoed Pakketten

Inclusief examen en TTT

Intensive Course A : 15 hours:1.275,-
Intensive Course B : 20 hours:1.550,-
Intensive Course C : 25 hours:1.825-
Intensive Course D : 30 hours:2.100,-
Intensive Course E : 35 hours:2.375,-
Intensive Course F : 40 hours:2.650,-
Intensive Course G : 45 hours:2.925,-

10 daagse spoedopleiding in overleg mogelijk!

Proefles bij Goedkope rijschool – Amsterdamse Verkeersopleidingen

Voordat je aan je rijlessen gaat beginnen, is het belangrijk om een goede inschatting te maken van de kosten. Belangrijk is dan te weten hoeveel rijlessen je ongeveer nodig zal hebben om in 1 keer voor je rijbewijs te slagen. Het aantal rijlessen dat nodig is om in 1 keer te slagen voor het rijbewijs is niet van tevoren met zekerheid te zeggen. Wij begrijpen best dat leerlingen graag willen horen dat ze maar weinig rijlessen nodig hebben. Dit is echter niet haalbaar voor elke leerling. Wij willen daarom een eerlijk advies geven om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Onze instructeurs maken aan de hand van een proefles een inschatting op basis van hun lange ervaring en bieden jou een passend rijlespakket aan.

Omdat wij onze rijopleiding aanpassen aan het leertempo van de leerling gaan wij flexibel om met de aangeschafte lespakketten. Heb je afgereden en ben je geslaagd maar je hebt nog uren over die niet zijn gebruikt, dan betaalt de rijschool deze terug. Dit geldt trouwens ook als jij om welke reden dan ook besluit de rijopleiding niet bij ons af te maken. Ook dan betaalt de rijschool het deel dat niet is gebruikt terug. Dreig je met je uren buiten je rijlespakket te komen dan zal je rijinstructeur je daar op tijd van op de hoogte brengen zodat je er nog lesuren bij kunt kopen. Zo kunnen wij alle leerlingen een lespakket op maat aanbieden en kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Een rijles duurt bij ons 60 minuten voor auto of motor en wij rijden altijd blokuren. Met deze prijzen zijn wij een relatief goedkope rijschool in Amsterdam. Zeker als je naar de kwaliteit van onze rijlessen kijkt.

Let op!: wij adviseren om rijlessen te nemen van minimaal anderhalf of twee uur achter elkaar. Wij zijn er trots op dat we een relatief goedkope rijschool in Amsterdam zijn, zonder dat we aan kwaliteit hoeven in te boeten. Let bij het kiezen van een rijschool behalve op de prijs ook op bijvoorbeeld het slagingspercentage, het aantal afgelegde examens en de reviews van oud leerlingen. Zo betaal je uiteindelijk minder voor je rijbewijs!

Algemene Motorrijles

Intuites of 2 hours50,-
Driving lesson of 60 minutes42,-
6 rides card250,-
Exam vehicle control (AVB)170,-
Traffic Participation Exam (AVD)250,-
Refresher course90,-

Motorrijles Pakketten

Inclusief examen

13 hours of driving lessons + AVB690,-
17 hours of driving lessons + AVB850,-
21 hours of driving lessons + AVB1.010,-
25 hours of driving lessons + AVB1.170,-
29 hours of driving lessons + AVB + AVD1.580,-
33 hours of driving lessons + AVB + AVD1.740,-

[:en]

General Driving Lessons

Intake 60 minutes40,-
Mock exam (TTT)180,-
Practical exam B270,-
Fear of Failure exam345,-
Further investigation of driving skills (exam BNOR)330,-
Theory Exam50,-
Individual Theory Exam (CBR)110.-
Refresher Course (7.5 hours)375.-
Single lessons per 10 hours500.-
Rijstest CBR175,-

Prices Car Driving Packages

Including exams

Driving lessons package 10 hours770,-
Driving lessons package 15 hours1.020,-
Driving lessons package 20 hours1.270,-
Driving lessons package 25 hours1.520,-
Driving lessons package 30 hours1.770,-
Driving lessons package 35 hours2.020,-
Driving lessons package 40 hours2.270,-
Driving lessons package 45 hours2.570,-

Urgent packages

Including exam and test

Intensive Course A : 15 hours:1.275,-
Intensive Course B : 20 hours:1.550,-
Intensive Course C : 25 hours:1.825-
Intensive Course D : 30 hours:2.100,-
Intensive Course E : 35 hours:2.375,-
Intensive Course F : 40 hours:2.650,-
Intensive Course G : 45 hours:2.925,-

10 day intensive training in consultation possible!

Trial class at driving school – Amsterdamse VerkeersOpleidingen

Before you start your driving lessons, it is important to make a good estimation of the costs. It is important to know how many driving lessons you will need to pass in order to pass your driving exam in one go. The number of driving lessons needed to pass the driving exam in one go is not possible to say in advance. We understand that students want to hear that they need only a few driving lessons. However, this is not feasible for every student. We therefore want to give honest advice to avoid unpleasant surprises afterwards. Our instructors make an assessment based on their long experience during a trial lesson and offer you a suitable driving lesson package.

Because we adapt our driving course to the learning pace of the student, we deal flexibly with the acquired teaching packages. Have you driven and you have passed but you still have hours left that have not been used, then the driving school will pay it back. This also applies if you, for whatever reason, decide not to finish the driving course with us. Even then, the driving school will pay back the part that has not been used. If you are threatening to spend hours outside your driving lesson package, your driving instructor will inform you in good time so that you can purchase additional lessons. In this way we can offer all pupils a tailor-made package and you will not face any unpleasant surprises.

A single driving lesson with us takes 60 minutes and we always drive block hours. With these prices we are a relatively inexpensive driving school in Amsterdam. Especially when you look at the quality of our driving lessons.

Please note: we advise you to take driving lessons of at least one and a half or two hours in a row. We are proud that we are a relatively inexpensive driving school in Amsterdam, without having to compromise on quality. When choosing a driving school, pay attention to the success rate, the number of exams taken, and the reviews of former students. So you end up paying less for your driving license!

General Motor Lessons

Intuites of 2 hours50,-
Driving lesson of 60 minutes42,-
6 rides card250,-
Exam vehicle control (AVB)170,-
Traffic Participation Exam (AVD)250,-
Refresher course90,-

Motor Driving Packages

Including exams

13 hours of driving lessons + AVB690,-
17 hours of driving lessons + AVB850,-
21 hours of driving lessons + AVB1.010,-
25 hours of driving lessons + AVB1.170,-
29 hours of driving lessons + AVB + AVD1.580,-
33 hours of driving lessons + AVB + AVD1.740,-

[:]
Open chat